Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Eksport słowników

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Naciśnięcie przycisku cbes_btn_eksport_slownikow, widocznego w oknie Przegląd wszczepów, umożliwia przejście do okna pobierania słowników funkcjonujących w Rejestrze Endoprotezoplastyk. Korzystając z operacji Eksport słowników można pobrać następujące słowniki: dostawców, endoprotez, komórek, nazw handlowych, powikłań, procedur, stałych oraz stawów.

 

cbes_clip0092