Pakiety produktów jednostkowych | 15 grudnia 2019

Rok:
2019
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Kod umowy:
07-00-60856-19-13/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Wszystkie
Produkt kontraktowy:
01.0010.094.01
Wyróżnik:
1
Miesiąc:
Grudzień
Rodzaj pakietu:
Standardowy
Kod produktu jednostkowego Sortuj według kodu produktu jednostkowego Nazwa produktu jednostkowego Sortuj według nazwy produktu jednostkowego Waga efektywna Sortuj według wagi efektywnej
5.01.00.0000022 ŚWIADCZENIA LEKARZA W DPS, PLACÓWKACH SOCJALIZACYJNYCH, INTERWENCYJNYCH, RESOCJALIZACYJNYCH 3,100
5.01.00.0000023 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - UBEZPIECZENI 0-6 RŻ 2,700
5.01.00.0000042 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - UBEZPIECZENI 7-19 RŻ 1,200
5.01.00.0000102 PORADA PATRONAŻOWA LEKARZA POZ ZREALIZOWANA W MIEJSCU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 0,000
5.01.00.0000103 PORADA PATRONAŻOWA LEKARZA POZ ZREALIZOWANA W DOMU ŚWIADCZENIOBIORCY 0,000
5.01.00.0000104 BILANS ZDROWIA 0,000
5.01.00.0000117 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - UBEZPIECZENI 20 - 39 RŻ 1,000
5.01.00.0000118 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - UBEZPIECZENI 40 - 65 RŻ 1,340
5.01.00.0000121 PORADA LEKARSKA UDZIELONA W MIEJSCU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 0,000
5.01.00.0000122 PORADA LEKARSKA UDZIELONA W DOMU PACJENTA 0,000
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice