Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 22 listopada 2019

Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Styczeń 290 650,00 290 650,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Luty 290 650,00 290 650,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Marzec 290 650,00 290 650,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Kwiecień 290 650,00 290 650,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Maj 290 650,00 290 650,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Czerwiec 290 650,00 290 650,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Lipiec 184 079,00 184 079,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Sierpień 184 078,00 184 078,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Wrzesień 184 078,00 184 078,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Październik 77 507,00 77 507,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Listopad 77 507,00 77 507,00 1,00
18.4220.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.4220.001.02 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ-TROMBEKTOMIA MECHANICZNA W OSTREJ FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO 1 Grudzień 77 506,00 77 506,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice