Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 22 listopada 2019

Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Styczeń 713 627,00 706 490,73 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Luty 713 627,00 706 490,73 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Marzec 713 627,00 706 490,73 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Kwiecień 713 627,00 706 490,73 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Maj 713 627,00 706 490,73 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Czerwiec 786 884,72 779 015,87 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Lipiec 735 037,00 727 686,63 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Sierpień 735 037,00 727 686,63 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Wrzesień 735 037,00 727 686,63 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Październik 735 037,00 727 686,63 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Listopad 735 037,00 727 686,63 0,99
11.4132.003.12 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 Grudzień 735 039,00 727 688,61 0,99
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice