Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 22 listopada 2019

Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Styczeń 203 816,00 211 968,64 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Luty 203 815,00 211 967,60 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Marzec 203 816,00 211 968,64 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Kwiecień 203 815,00 211 967,60 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Maj 203 815,00 211 967,60 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Czerwiec 315 838,91 328 472,47 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Lipiec 209 928,00 218 325,12 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Sierpień 209 929,00 218 326,16 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Wrzesień 209 928,00 218 325,12 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Październik 209 929,00 218 326,16 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Listopad 209 928,00 218 325,12 1,04
11.4132.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 Grudzień 209 930,00 218 327,20 1,04
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice