Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 22 listopada 2019

Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Styczeń 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Luty 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Marzec 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Kwiecień 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Maj 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Czerwiec 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Lipiec 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Sierpień 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Wrzesień 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Październik 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Listopad 0,00 0,00 49,00
01.0010.111.11 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 Grudzień 0,00 0,00 49,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice