Plan umowy | 22 listopada 2019

Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
05.1300.507.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.1300.507.02 LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2 918,00 1 055,70 1,15
05.1300.207.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.1300.207.02 LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA 1 82 346,00 94 697,90 1,15
05.9998.005.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.9998.005.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ART. 4 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. -REHABILITACJA LECZNICZA 7 61 299,54 61 299,54 1,00
05.9998.007.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.9998.007.02 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, W ZAKRESIE KOSZTÓW PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ TYCH LEKARZY - REHABILITACJA LECZNICZA 8 49 039,62 49 039,62 1,00
05.1310.208.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.1310.208.02 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 3 728 776,00 765 214,80 1,05
05.4308.500.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4308.500.02 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 6 0,00 0,00 1,30
05.1310.508.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.1310.508.02 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 4 7 104,00 7 459,20 1,05
05.4308.300.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4308.300.02 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH 5 576 133,00 748 972,90 1,30
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice