Plan umowy | 22 listopada 2019

Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.104.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 3 162 318,00 162 318,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 1 662 834,00 1 662 834,00 1,00
03.0000.904.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.904.02 BRACHYTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNY 4 700 670,00 700 670,00 1,00
03.9996.005.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.9996.005.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ART. 4 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. -LECZENIE SZPITALNE - TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA, TERAPIA PROTONOWA 5 13 877,25 13 877,25 1,00
03.9996.007.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.9996.007.02 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, W ZAKRESIE KOSZTÓW PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ TYCH LEKARZY - TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA 6 11 101,79 11 101,79 1,00
03.0000.903.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.903.02 TELERADIOTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNY 2 10 209 010,80 10 209 010,80 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice