Plan umowy | 22 listopada 2019

Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
04.1700.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2 55 425,22 498 826,98 9,00
04.9998.005.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.005.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ART. 4 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. -OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 6 52 594,50 52 594,50 1,00
04.9998.007.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.007.02 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, W ZAKRESIE KOSZTÓW PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ TYCH LEKARZY - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 7 42 075,59 42 075,59 1,00
04.2706.020.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.2706.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH 3 55 784,06 641 516,67 11,50
04.9998.002.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.002.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 4 192,00 307 200,00 1600,00
04.4700.021.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.4700.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 1 143 395,44 1 828 291,85 12,75
04.9998.006.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.006.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 5 192,00 91 219,20 475,10
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice