Plan umowy | 25 stycznia 2020

Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
01.0032.175.11 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0032.175.11 ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY 12 0,00 0,00 5,00
01.0010.994.01 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0010.994.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO 6 0,00 0,00 50,00
01.0010.110.11 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0010.110.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH KWALIFIKACJI DO REALIZACJI TRANSPORTU "DALEKIEGO" W POZ 2 0,00 0,00 20,00
01.0010.109.11 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0010.109.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - RT.2 UST.1 PKT 2 - 4 USTAWY ORAZ ART 54 USTAWY, LUB WYŁ. ART 12 PKT 6 I 9 USTAWY, UBEZPIECZONY OBCOKRAJOWIEC ZATRUDNIONY CZASOWO NA TER. RP 4 0,00 0,00 49,00
01.0032.147.01 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0032.147.01 ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ 8 0,00 0,00 3,44
01.0032.176.11 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0032.176.11 ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW 10 0,00 0,00 13,00
01.0032.177.11 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0032.177.11 ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - RT.2 UST.1 PKT 2 - 4 USTAWY ORAZ ART 54 USTAWY, LUB WYŁ. ART 12 PKT 6 I 9 USTAWY, UBEZPIECZONY OBCOKRAJOWIEC ZATRUDNIONY CZASOWO NA TER. RP 11 0,00 0,00 13,00
01.0010.094.01 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0010.094.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ 1 0,00 0,00 13,02
01.0010.111.11 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0010.111.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 3 0,00 0,00 49,00
01.0032.178.11 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0032.178.11 ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY ZACHOROWAŃ - NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) 9 0,00 0,00 13,00
01.0010.108.11 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0010.108.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW, ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW 5 0,00 0,00 49,00
01.0010.107.11 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 01.0010.107.11 ŚWIADCZENIA LEKARZA W POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI ChUK 7 0,00 0,00 110,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice