Plan umowy | 20 września 2019

Rok:
2015
Oddział wojewódzki:
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
124/100582
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
Kod umowy:
124/100582/02/1/2015
Nazwa rodzaju świadczenia:
Wszystkie
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
02.1506.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1506.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 902,00 8 298,40 9,20
02.1506.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1506.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII 1 3 485,00 32 062,00 9,20
02.1450.201.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.201.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 1 656,00 5 379,20 8,20
02.1630.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1630.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1630.001.02 1 20 737,00 207 370,00 10,00
02.1220.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1220.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 1 3 615,00 32 173,50 8,90
02.1500.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ 1 36 038,00 313 530,60 8,70
02.1020.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1020.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 1 435,00 3 958,50 9,10
02.1640.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1640.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII 1 21 940,00 190 878,00 8,70
02.1630.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1630.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ 1 7 976,00 79 760,00 10,00
02.1340.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1340.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 1 21 915,00 221 341,50 10,10
02.1280.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1280.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 1 641,00 5 897,20 9,20
02.1200.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1200.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 0,00 0,00 7,80
02.1270.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1270.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 1 4 386,00 43 860,00 10,00
02.1600.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI 1 63 296,00 519 027,20 8,20
02.1270.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1270.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 263,00 2 630,00 10,00
02.1220.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1220.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 0,00 0,00 8,90
02.1240.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 1 1 736,00 17 360,00 10,00
02.1640.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1640.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 1 5 740,00 49 938,00 8,70
02.1200.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1200.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 1 5 115,00 39 897,00 7,80
02.1500.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 1 21 912,00 190 634,40 8,70
02.1506.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1506.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1506.001.02 1 2 695,00 24 794,00 9,20
02.1500.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 2 1 625,00 14 137,50 8,70
02.9996.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.9996.001.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - 02/1 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH 1 66,00 6 600,00 100,00
02.1450.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.101.02 POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 1 924,00 7 576,80 8,20
02.1340.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1340.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 1 2 376,00 23 997,60 10,10
02.1280.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1280.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII 1 6 292,00 57 886,40 9,20
02.1500.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 2 556,00 22 237,20 8,70
02.1610.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1610.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII 1 28 956,00 237 439,20 8,20
02.1600.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 1 17 253,00 141 474,60 8,20
02.1500.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 2 212,00 1 844,40 8,70
02.1220.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1220.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII 1 12 487,00 111 134,30 8,90
02.1610.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1610.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 36,00 295,20 8,20
02.1640.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1640.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 62,00 539,40 8,70
02.1200.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1200.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII 1 25 947,00 202 386,60 7,80
02.1450.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII 1 27 200,00 223 040,00 8,20
02.1240.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII 1 17 900,00 179 000,00 10,00
02.1610.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1610.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 1 4 451,00 36 498,20 8,20
02.1501.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1501.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02 1 15 744,00 136 972,80 8,70
02.1501.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1501.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ 1 7 745,00 67 381,50 8,70
02.9998.000.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.9998.000.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU - 02/1 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH 1 66,00 19 800,00 300,00
02.1240.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 2 762,00 27 620,00 10,00
02.1500.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ 2 8 225,00 71 557,50 8,70
02.1580.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1580.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 1 20 973,00 186 659,70 8,90
02.1600.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 0,00 0,00 8,20
02.1580.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1580.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 1 84 288,00 750 163,20 8,90
02.1270.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1270.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 1 16 815,00 168 150,00 10,00
02.1020.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1020.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII 1 3 572,00 32 505,20 9,10
02.1450.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 1 854,00 7 002,80 8,20
02.1587.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1587.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI 1 13 433,00 116 867,10 8,70
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice