Plan umowy | 20 września 2019

Rok:
2015
Oddział wojewódzki:
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
124/100582
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
Kod umowy:
124/100582/02/2/2015
Nazwa rodzaju świadczenia:
Wszystkie
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
02.9997.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.9997.001.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - 02/3 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE 1 20,00 2 000,00 100,00
02.0000.079.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.0000.079.02 BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA 1 2 760,00 26 220,00 9,50
02.0000.078.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 1 10 829,00 102 875,50 9,50
02.9997.000.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.9997.000.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU - 02/3 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE 1 20,00 6 000,00 300,00
02.7220.072.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.7220.072.02 BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) 1 93 842,00 797 657,00 8,50
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice