Plan umowy | 20 września 2019

Rok:
2015
Oddział wojewódzki:
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
124/100582
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
Kod umowy:
124/100582/03/5/2015
Nazwa rodzaju świadczenia:
Wszystkie
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0001.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.301.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B 1 2 388 029,00 2 388 029,00 1,00
03.0000.302.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.302.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C 2 0,00 0,00 52,00
03.0001.322.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.322.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY POMPEGO 1 1 249 676,00 1 249 676,00 1,00
03.0001.302.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.302.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C 2 0,00 0,00 1,00
03.0001.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.301.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B 2 0,00 0,00 1,00
03.0001.371.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.371.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) 1 399 639,00 399 639,00 1,00
03.0000.306.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.306.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA 1 0,00 0,00 52,00
03.0001.302.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.302.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C 1 2 287 722,00 2 287 722,00 1,00
03.0001.306.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.306.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA 1 0,00 0,00 1,00
03.0001.370.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.370.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) 1 13 800,00 13 800,00 1,00
03.0000.302.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.302.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C 1 4 662,00 242 424,00 52,00
03.0000.371.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.371.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) 1 227,00 11 804,00 52,00
03.0000.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.301.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B 2 0,00 0,00 52,00
03.9999.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.9999.001.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - 03/5 LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) 1 8,00 800,00 100,00
03.0000.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.301.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B 1 7 581,00 394 212,00 52,00
03.0000.322.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.322.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY POMPEGO 1 271,00 14 092,00 52,00
03.0000.370.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.370.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) 1 151,00 7 852,00 52,00
03.9995.000.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.9995.000.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU - 03/5 LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) 1 8,00 2 400,00 300,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice