Plan umowy | 20 września 2019

Rok:
2015
Oddział wojewódzki:
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
124/100582
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
Kod umowy:
124/100582/03/3/2015
Nazwa rodzaju świadczenia:
Wszystkie
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.9997.000.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.9997.000.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU - 03/3 LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA 1 12,00 3 600,00 300,00
03.0001.112.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.112.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 1 345 893,00 345 893,00 1,00
03.0000.111.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.111.02 CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 1 2 677,00 139 204,00 52,00
03.0000.113.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.113.02 CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 1 779,00 40 508,00 52,00
03.0001.111.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.111.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 1 165 366,00 165 366,00 1,00
03.9997.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.9997.001.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - 03/3 LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA 1 12,00 1 200,00 100,00
03.0000.112.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.112.02 CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 1 11 420,00 593 840,00 52,00
03.0001.113.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.113.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 1 48 230,00 48 230,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice