Lista umów | 22 września 2018

Rok:
Oddział wojewódzki:
Kod świadczeniodawcy:
Nazwa świadczeniodawcy:
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
07-00-60856-18-16/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-16/08 07R-8-00855-02-01-2018-2023/18 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 96 000,00 2018-06-29 14:00:53
07-00-60856-18-13/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-13/08 07R-8-00855-11-04-2018-2022/18 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 6 210,00 2018-06-29 15:03:45
07-00-60856-18-12/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-12/08 07R-8-00855-05-01-2017-2022/18 05 Rehabilitacja lecznicza 1 437 676,20 2018-07-16 08:42:13
07-00-60856-18-05/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-05/08 07R-8-00855-03-04-2017-2021/18 03 Leczenie szpitalne 9 952 471,56 2018-09-19 09:04:04
07-00-60856-18-10/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-10/08 07R-8-00855-11-01-2017-2022/18 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 10 460 590,36 2018-09-19 10:13:11
07-00-60856-18-04/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-04/08 07R-8-00855-10-01-2017-2022/18 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 191 569,80 2018-09-19 10:13:11
07-00-60856-18-03/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-03/08 07R-8-00855-04-01-2011-2018/18 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 2 968 021,00 2018-09-19 10:16:14
07-00-60856-18-17/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-17/08 07R-8-00855-03-01-2018-2019/18 03 Leczenie szpitalne 970 693,00 2018-09-19 10:19:06
07-00-60856-18-11/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-11/08 07R-8-00855-03-08-2017-2021/18 03 Leczenie szpitalne 368 434 505,84 2018-09-19 11:28:11
07-00-60856-18-06/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-06/08 07R-8-00855-03-25-2017-2021/18 03 Leczenie szpitalne 5 106 889,99 2018-09-21 09:55:08
07-00-60856-18-09/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-09/08 07R-8-00855-11-01-2017-2021/18 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 2 948 126,06 2018-07-31 14:39:33
07-00-60856-18-07/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-07/08 07R-8-00855-03-02-2012-2018/18 03 Leczenie szpitalne 61 048,00 2017-12-29 18:39:44
07-00-60856-18-02/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-02/08 07R-8-00855-01-01-2016/18 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 0,00 2018-09-12 17:28:00
07-00-60856-18-08/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-08/08 07R-8-00855-11-04-2015-2018/18 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 0,02 2018-09-13 09:40:11
07-00-60856-18-01/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-18-01/08 07R-8-00855-05-01-2011-2018/18 05 Rehabilitacja lecznicza 156 416,02 2018-09-13 10:46:14
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice