Lista umów | 19 października 2019

Rok:
2015
Oddział wojewódzki:
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
100003839
Nazwa świadczeniodawcy:
NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CZESŁAW JAROSZ
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice