Deklaracja dostępności.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa:

Paweł Grzybowski,
e-mail: wnioski.dostepnosc@nfz.gov.pl
tel.: 22 572 60 14 (od 8:00 do 16:00 w dni robocze)

Masz prawo do:
Co powinno zawierać żądanie:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • dogodny sposób przedstawienia informacji.

NFZ powinien zrealizować żądanie do 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, poinformujemy Cię o możliwym terminie realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy otrzymasz odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Adres siedziby:
Narodowy Fundusz Zdrowia,
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad udostępnieniem przestrzeni swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

Nad wejściami A i B nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze i piętrach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.