Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Świadczeniobiorca - jednostkowe dane medyczne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Świadczeniobiorca - jednostkowe dane medyczne dostępne są do wypełnienia następujące pola edycyjne:

 

Waga;

Wzrost;

BMI;

 

cbes_clip0066

 

W przypadku ankiety statystycznej oraz ankiety uproszczonej dotyczącej badania/porady/kontroli, dane dotyczące świadczeniobiorcy są pobierane z powiązanej ankiety po wprowadzeniu kodu tej ankiety w sekcji nagłówkowej ankiety.