Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Rozpoczęcie i zakończenie pracy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Praca w Rejestrze endoprotezoplastyk odbywa się w przeglądarce internetowej. Po przejściu na właściwą stronę WWW należy się zalogować. Do tego służy okno:

 

clip0052

 

W celu rozpoczęcia pracy należy poprawnie wypełnić formularz logowania i nacisnąć przycisk Zaloguj. Na formularzu znalazły się wszelkie niezbędne dane, aby poprawnie zidentyfikować użytkownika systemu. Są to:

Oddział wojewódzki – należy wybrać z listy oddział wojewódzki NFZ, z którym została zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Kod świadczeniodawcy;

Użytkownik;

Hasło.

 

Informacje o użytkowniku i haśle powinny być przekazane przez właściwy Oddział Wojewódzki NFZ, tj. ten z którym świadczeniodawca zawarł umowę m.in. o udzielanie świadczeń endoprotezoplastyki stawowej. W przypadku świadczeniodawców wykonujących wszczepy komercyjnie, OW NFZ właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń. Odpowiedzialny za administrowanie listą świadczeniodawców i użytkowników (operatorów) jest oddział wojewódzki NFZ.

 

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk Zaloguj.

 

W przypadku błędnie podanych danych i naciśnięciu przycisku Zaloguj, u góry formularza wyświetli się na czerwono komunikat błędu:

 

cbes_clip0002

 

Należy poprawić odpowiednie dane i ponownie nacisnąć przycisk Zaloguj.

 

Uwaga!

Koniecznie należy wyłączyć zapamiętywanie hasła dla witryny tej aplikacji. Przeglądarka nie powinna podpowiadać automatycznie hasła po wprowadzeniu nazwy użytkownika. Za każdym razem użytkownik zobowiązany jest do ręcznego podania hasła.

 

Odnośnik Przejdź do logowania jako konsultant pozwala na przejście użytkownika do okna logowania w trybie konsultanta.