Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Przegląd wszczepów

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W oknie Przegląd wszczepów wyświetlana jest lista dokumentów zawierających informacje o wykonanych wszczepach endoprotez stawowych. Lista może zostać zawężona do dokumentów spełniających określone warunki, w przypadku gdy zostanie wypełniona sekcja Znajdź i przyciskiem cbes_btn_znajdz uruchomione zostanie wyszukiwanie określonych dokumentów.

 

clip0078

 

W oknie Przegląd wszczepów nad listą dokumentów znajdują się przyciski uruchamiające określone operacje. Dostępność przycisku i jego funkcjonalność zależy od nadanych użytkownikowi przez administratora uprawnień.

 

Ponad sekcją Znajdź znajduje się przyciski:

cbes_btn_nowa_ankieta2 – naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie pustego formularza dokumentu ankiety pełnej. Należy wypełnić wszystkie pola formularza, aby móc zatwierdzić dokument i udostępnić go tym samym oddziałowi wojewódzkiemu NFZ do weryfikacji. System nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu, jeśli któreś z bezwzględnie wymaganych pól formularza zostało pominięte. Operator zostanie o tym fakcie powiadomiony komunikatem, zawierającym informację o polach, które należy jeszcze wypełnić.

cbes_btn_nowa_ankieta_bez_umowy_nfz – naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie pustego formularza dokumentu ankiety pełnej ale dla świadczenia endoprotezoplastyki stawowej udzielonego poza umową z NFZ. Należy wypełnić wszystkie pola formularza, aby móc zatwierdzić dokument i udostępnić go tym samym oddziałowi wojewódzkiemu NFZ do weryfikacji. System nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu, jeśli któreś z bezwzględnie wymaganych pól formularza zostało pominięte. Operator zostanie o tym fakcie powiadomiony komunikatem, zawierającym informację o polach, które należy jeszcze wypełnić.

cbes_btn_nowa_ankieta_uproszczona – naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie pustego formularza dokumentu ankiety uproszczonej po wykonanym badaniu, kontroli czy poradzie udzielonej w związku z wcześniej wykonanym (przez tego samego świadczeniodawcę) świadczeniem endoprotezoplastyki stawowej. Należy wypełnić wszystkie pola formularza, aby móc zatwierdzić dokument i udostępnić go tym samym oddziałowi wojewódzkiemu NFZ do weryfikacji. System nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu, jeśli któreś z bezwzględnie wymaganych pól formularza zostało pominięte. Operator zostanie o tym fakcie powiadomiony komunikatem, zawierającym informację o polach, które należy jeszcze wypełnić.

cbes_btn_nowa_ankieta_uproszczona_bez_umowy_nfz – naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie pustego formularza dokumentu ankiety uproszczonej po wykonanym badaniu, kontroli czy poradzie udzielonej w związku z wcześniej wykonanym (przez tego samego świadczeniodawcę) świadczeniem endoprotezoplastyki stawowej, udzielonego poza umową z NFZ. Należy wypełnić wszystkie pola formularza, aby móc zatwierdzić dokument i udostępnić go tym samym oddziałowi wojewódzkiemu NFZ do weryfikacji. System nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu, jeśli któreś z bezwzględnie wymaganych pól formularza zostało pominięte. Operator zostanie o tym fakcie powiadomiony komunikatem, zawierającym informację o polach, które należy jeszcze wypełnić.