Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Podstawowe informacje o obsłudze tabel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W Rejestrze endoprotezoplastyk dostępne są różnego rodzaju tabele z danymi. Niniejszy rozdział przedstawia podstawowe operacje związane z tabelami. Operacje te zostaną omówione na przykładzie okna Przegląd wszczepów.

 

clip0078

 

Na dole widoczne są ikony umożliwiające przegląd kolejnych stron z dokumentami zawierającymi informacje o zrealizowanym wszczepie endoprotezy stawowej. Na każdej stronie wyświetlanych jest dwadzieścia pięć pozycji.

 

Uporządkowanie tabeli:

Dane w tabeli uporządkowane są domyślnie według Kodu ankiety. Zmiany uporządkowania można dokonać poprzez kliknięcie na tytule innej kolumny niż Kod ankiety np. na kolumnie Identyfikator.

 

clip0079

 

Następne kliknięcie na tytule tej samej kolumny spowoduje zmianę porządku z rosnącego na malejący, a trzecie kliknięcie powoduje wyłączenie uporządkowania według tej kolumny, a więc powrót do uporządkowania domyślnego według Kodu dokumentu.

 

Wyszukiwanie:

W zależności od wybranego okna istnieją różne możliwości określania warunków wyszukiwania. W wybranym przykładzie umożliwiają to poniższe pola:

 

clip0080

 

Wpisanie danych w sekcji Znajdź spowoduje wyszukanie dokumentu/dokumentów spełniających określone warunki. Sekcja Znajdź umożliwia wyszukanie dokumentu, jeśli znana jest przynajmniej jedna z danych. Szybkie usunięcie wprowadzonych danych w polach tekstowych umożliwia przycisk cbes_btn_wyczysc.

 

Wpisując w sekcji Znajdź w poszczególnych polach tekst można skorzystać ze znaku %, który zastępuje dowolny ciąg znaków. Dla przykładu: wyszukiwanie pacjentów, którzy w numerze PESEL mają cyfry: „73”, najlepiej przeprowadzić poprzez wpisanie w polu PESEL %73% i uruchomienie wyszukiwania przyciskiem cbes_btn_znajdz.