Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Okno główne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jeżeli wprowadzone do formularza logowania dane są prawidłowe (to znaczy zgodne z systemem użytkowników), następuje przejście do okna głównego:

 

cbes_clip0091

 

W oknie głównym aplikacji, pod informacją o Rejestrze Endoprotezoplastyk, znajdują się przyciski:

cbes_btn_eksport_slownikow - umożliwia eksport słowników, np. powikłań;

cbes_btn_przeglad_wszczepow – umożliwia przejście do okna Przegląd wszczepów, opisanego w rozdziale Przegląd wszczepów.