Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Informacje o dokumencie (nagłówek)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W nagłówku są przedstawione informacje związane z rodzajem ankiety. W zależności od rodzaju ankiety, w sekcji dostępne są do wypełnienia następujące pola edycyjne:

 

Dla ankiety pełnej z umową NFZ:

oRodzaj ankiety:

ankieta statystyczna;

ankieta rozliczeniowa;

ankieta rozliczeniowa - inna grupa JGP;

oKod powiązanej ankiety - pole niedostępne dla ankiety innej niż ankieta statystyczna;

oTyp identyfikatora - typ identyfikatora pracownika wprowadzającego dane do rejestru:

NPWZ

PESEL

oTyp NPWZ pracownika (pole niedostępne jeśli w polu Typ identyfikatora został wybrany PESEL):

Lekarz

Felczer

Fizjoterapeuta

Pielęgniarka

Położna

oIdentyfikator pracownika - zależny od wybranego typu identyfikatora.

 

Nagłówek ankiety pełnej

Nagłówek ankiety pełnej

 

Dla ankiety pełnej bez umowy NFZ:

oTyp identyfikatora - typ identyfikatora pracownika wprowadzającego dane do rejestru:

NPWZ

PESEL

oTyp NPWZ pracownika (pole niedostępne jeśli w polu Typ identyfikatora został wybrany PESEL):

Lekarz

Felczer

Fizjoterapeuta

Pielęgniarka

Położna

oIdentyfikator pracownika - zależny od wybranego typu identyfikatora.

 

Nagłówek ankiety pełnej bez umowy z NFZ

Nagłówek ankiety pełnej bez umowy z NFZ

 

 

Dla ankiety uproszczonej (z umową jak i bez umowy z NFZ):

oTyp ankiety uproszczonej:

Niewykonanie zabiegu;

Badanie, porada, kontrola;

oTyp diagnostyki (pole niedostępne jeśli w polu Typ ankiety uproszczonej wybrane zostało Niewykonanie zabiegu)

oKod ankiety, w ramach której opisano zabieg, którego dotyczy porada/badanie/kontrola (pole niedostępne jeśli w polu Typ ankiety uproszczonej wybrane zostało Niewykonanie zabiegu)

oTyp identyfikatora - typ identyfikatora pracownika wprowadzającego dane do rejestru:

NPWZ

PESEL

oTyp NPWZ pracownika (pole niedostępne jeśli w polu Typ identyfikatora został wybrany PESEL):

Lekarz

Felczer

Fizjoterapeuta

Pielęgniarka

Położna

oIdentyfikator pracownika - zależny od wybranego typu identyfikatora.

 

Nagłówek ankiety uproszczonej typu "badanie, porada, kontrola"

Nagłówek ankiety uproszczonej typu "badanie, porada, kontrola"