Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Informacje po zakończeniu zabiegu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Informacje po zakończeniu zabiegu, w zależności od rodzaju ankiety, dostępne są do wypełnienia następujące pola edycyjne:

 

Dla ankiety pełnej (z umową jak i bez umowy z NFZ):

oPowikłania pooperacyjne (pole dostępne po uzupełnieniu pola Data operacji w sekcji Dane pobytu);

oInformacje o produktach leczniczych zleconych przy wypisie;

oInformacje o dalszych planach i zaleceniach po wypisie;

oa) diagnostyka obrazowa;

Brak zaplanowanych badań diagnostyki obrazowej

Rodzaj diagnostyki obrazowej

ob) badanie kliniczne

Brak informacji o planach dotyczących pooperacyjnego badania klinicznego

Data wizyty kontrolnej pooperacyjnej

oc) leczenie;

Brak informacji o planach i zaleceniach dotyczących leczenia;

od) rehabilitacja

Brak informacji o planach i zaleceniach dotyczących rehabilitacji;

oWykonano badanie sekcyjne wszczepionej protezy

oNie wykonano badania sekcyjnego

oKod OW NFZ - kod OW NFZ miejsca wykonania badania sekcyjnego wszczepionej protezy (pole dostępne po zaznaczeniu Wykonano badanie sekcyjne wszczepionej protezy);

oKod świadczeniodawcy - kod świadczeniodawcy wykonującego badanie sekcyjne wszczepionej protezy (pole dostępne po zaznaczeniu Wykonano badanie sekcyjne wszczepionej protezy);

oKod tech. komórki org. - kod techniczny komórki organizacyjnej wykonującej badanie sekcyjne wszczepionej protezy (pole dostępne po zaznaczeniu Wykonano badanie sekcyjne wszczepionej protezy);

oKod resortowy VIII - VIII część kodu resortowego komórki organizacyjnej wykonującej badanie sekcyjne wszczepionej protezy (pole dostępne po zaznaczeniu Wykonano badanie sekcyjne wszczepionej protezy);

oKod resortowy VII - VII część kodu resortowego komórki organizacyjnej, wykonującej badanie sekcyjne wszczepionej protezy (pole dostępne po zaznaczeniu Wykonano badanie sekcyjne wszczepionej protezy);

oDodatkowe informacje o miejscu wykonania badania sekcyjnego;

oWynika badania sekcyjnego wszczepionej endoprotezy;

oNPWZ lekarza, który wykonał badanie sekcyjne.

 

cbes_clip0078