Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Informacje o endoprotezoplastyce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Informacje o endoprotezoplastyce w zależności od rodzaju ankiety, wprowadza się następujące informacje dotyczące zrealizowanego wszczepu endoprotezy stawowej:

 

Dla ankiety pełnej z umową NFZ:

oStaw – z rozwijalnej listy należy wybrać staw, który został poddany operacji. Przy wyborze z listy należy zwrócić uwagę na operowaną stronę ciała (prawa, lewa)(pole dostępne po uzupełnieniu pola Data operacji w sekcji Dane pobytu oraz pola Produkt jednostkowy dotyczący endoprotezoplastyki w sekcji Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem);

oRodzaj operacji – należy wybrać właściwy rodzaj operacji spośród: pierwotna, rewizyjna lub rewizyjna bez wymiany elementów. W przypadku niektórych produktów jednostkowych (świadczeń) nie ma możliwości wyboru rodzaju operacji, bowiem jest już automatycznie wskazana (pole dostępne po uzupełnieniu pola Data operacji w sekcji Dane pobytu oraz pola Produkt jednostkowy dotyczący endoprotezoplastyki w sekcji Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem);

oRodzaj endoprotezy – z rozwijalnej listy należy wybrać właściwy rodzaj endoprotezy spośród: Cementowa, Bezcementowa, Hybryda. W pewnej części elementów endoprotez wyświetla się tylko jeden lub dwa rodzaje endoprotez do wyboru. Są to przypadki, w których producent przekazując katalog wskazał rodzaj endoprotezy (pole dostępne po uzupełnieniu pola Staw);

oRodzaj alloplastyki – należy zaznaczyć właściwy rodzaj alloplastyki: całkowita, częściowa. Rodzaj alloplastyki należy wskazać w przypadku endoprotezoplastyk stawu biodrowego oraz kolanowego. W przypadku niektórych produktów jednostkowych (świadczeń) nie ma możliwości wyboru rodzaju alloplastyki, bowiem jest już automatycznie wskazana. Dla endoprotezoplastyk stawu łokciowego, ramiennego, innego nie ma możliwości wybrania rodzaju alloplastyki ponieważ nie jest on istotny dla sprawozdawczości i został wprowadzony jako nieaktywny (pole dostępne po uzupełnieniu pól: Staw i Rodzaj operacji);

oWykonane procedury śródoperacyjne – należy wskazać wykonane procedury śródoperacyjne. W przypadku wyboru Inna należy w polu Dodatkowe informacje o endoprotezoplastyce wskazać, jakiego rodzaju procedura została wykonana;

oPowikłania – należy wskazać powikłania, jakie wystąpiły w związku z wykonaniem wszczepu endoprotezy stawowej. Jeżeli nie wystąpiły powikłania należy wybrać Brak powikłań. Aplikacja nie pozwoli zatwierdzić dokumentu, jeżeli nie zostanie zaznaczona chociaż jedna pozycja z listy;

oOpis;

oRodzaj znieczulenia - należy wybrać rodzaj użytego znieczulenia;

oElement wszczepu 1-6 – opisany szczegółowo w podrozdziale Element wszczepu.

 

 

 

Sekcja "Informacje o endoprotezoplastyce" dla ankiety pełnej

Sekcja "Informacje o endoprotezoplastyce" dla ankiety pełnej

 

Dla ankiety uproszczonej (z umową jak i bez umowy z NFZ):

oStaw – z rozwijalnej listy należy wybrać staw, który został poddany operacji. Przy wyborze z listy należy zwrócić uwagę na operowaną stronę ciała (prawa, lewa)(pole dostępne po uzupełnieniu pola Data operacji w sekcji Dane pobytu oraz pola Produkt jednostkowy dotyczący endoprotezoplastyki w sekcji Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem);

oRodzaj operacji – należy wybrać właściwy rodzaj operacji spośród: pierwotna, rewizyjna lub rewizyjna bez wymiany elementów. W przypadku niektórych produktów jednostkowych (świadczeń) nie ma możliwości wyboru rodzaju operacji, bowiem jest już automatycznie wskazana (pole dostępne po uzupełnieniu pola Data niewykonanego zabiegu w sekcji Dane pobytu).

 

Sekcja "Informacje o endoprotezoplastyce" dla ankiety uproszczonej

Sekcja "Informacje o endoprotezoplastyce" dla ankiety uproszczonej