Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Informacje dotyczące wpisu na listę oczekujących

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Informacje dotyczące wpisu na listę oczekujących są wyświetlane dane odnośnie pozycji pacjenta w kolejce oczekujących:

Wpis na listę oczekujących;

Kod świadczenia;

Data wpisu;

Kategoria medyczna.

 

cbes_clip0102