Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu > Informacje o endoprotezoplastyce >

Element wszczepu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wszczep endoprotezy stawowej może składać się z kilku elementów. Każdy z nich należy szczegółowo opisać w dostępnych na formularzu grupach Element wszczepu 1…6. O każdym elemencie endoprotezy gromadzone są następujące informacje:

Kod elementu – kod ze słownika endoprotez. Dla endoprotez stawu biodrowego będzie rozpoczynał się od litery B, stawu kolanowego od K, stawu ramiennego od R, stawu łokciowego od L, stawu innego od I;

Numer REF – numer przypisany każdemu elementowi endoprotezy, pozwalający na jego identyfikację.

Nazwa elementu – nazwa elementu endoprotezy określana przez producenta;

Nazwa handlowa – nazwa handlowa endoprotezy, w skład której wchodzi dany element lub nazwa grupy elementów obejmująca dany element endoprotezy;

Producent

Rodzaj elementu;

Sposób osadzenia;

Opis – pole tekstowe z dodatkowymi informacjami o elemencie wszczepu.

 

cbes_clip0104

 

W ramach jednego świadczenia endoprotezoplastyki stawowej przewidziano możliwość opisania sześciu elementów wszczepu.