Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu > Informacje o endoprotezoplastyce
 >

Element wszczepu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wszczep endoprotezy stawowej może składać się z kilku elementów. Każdy z nich należy szczegółowo opisać w dostępnych na formularzu grupach Element wszczepu 1…6. O każdym elemencie endoprotezy gromadzone są następujące informacje:

Kod – kod ze słownika endoprotez, który może być wpisany bezpośrednio lub wybrany ze słownika endoprotez otwieranego przyciskiem cbes_btn_ellipsis. Dla endoprotez stawu biodrowego będzie rozpoczynał się od litery B, stawu kolanowego od K, stawu ramiennego od R, stawu łokciowego od L, stawu innego od I;

Numer REF – numer przypisany każdemu elementowi endoprotezy, pozwalający na jego identyfikację. Do słownika CBE przy wpisywaniu pozycji technicznych lub wyszukiwaniu elementów po numerze REF należy wpisywać cyfry lub/i litery jako ciąg znaków, nie używając znaków specjalnych ani spacji (np. Ø, ™, Ø, ; ,., ,.);

Nazwa elementu – nazwa elementu endoprotezy określana przez producenta;

Nazwa handlowa – nazwa handlowa endoprotezy, w skład której wchodzi dany element lub nazwa grupy elementów obejmująca dany element endoprotezy;

Producent

Rodzaj elementu – z rozwijalnej listy należy wybrać właściwy rodzaj elementu np. dla stawu biodrowego należy wskazać, czy jest to głowa, panewka, wkładka, trzpień itd. W przypadku większości elementów endoprotez wybieranych ze słownika pole to będzie automatycznie wypełnione;

Sposób osadzenia – z rozwijalnej listy należy wybrać zastosowany sposób osadzenia spośród: bezcementowy, cementowy z antybiotykiem, cementowy bez antybiotyku;

Opis – pole tekstowe, w którym można podać dodatkowe informacje o elemencie wszczepu.

 

cbes_clip0077

 

W ramach jednego świadczenia endoprotezoplastyki stawowej przewidziano możliwość opisania sześciu elementów wszczepu. Zatwierdzenie dokumentu będzie możliwe, gdy choć jeden element wszczepu został w pełni opisany. Wyjątkiem jest endoprotezoplastyka rewizyjna bez wymiany elementów. Wówczas będzie można zatwierdzić dokument bez wypełniania elementów wszczepu. Dla wybranych produktów jednostkowych (świadczeń) przewidziano możliwość wybrania w ramach Rodzaju operacji odpowiedzi Rewizyjna bez wymiany elementów. Zaznaczenie tej odpowiedzi zwalnia z wykazania elementów wszczepu, rodzaju endoprotezy i rodzaju alloplastyki.

 

Wypełnianie Elementów wszczepu należy rozpocząć od otwarcia słownika endoprotez uruchamianego przyciskiem cbes_btn_ellipsis znajdującym się przy polu Kod. Słownik endoprotez jest skojarzony z polem Staw, więc wskazanie np. na staw biodrowy spowoduje otwarcie słownika wyłącznie z elementami endoprotez stawu biodrowego. W celu wyszukania właściwego elementu endoprotezy należy posłużyć się warunkami wyszukiwania dostępnymi po otwarciu słownika. Elementy można wyszukiwać po: kodzie elementu, nazwie handlowej, nazwie elementu, producencie, rodzaju elementu, numerze REF. Można wskazać tylko jeden warunek wyszukiwania jak np. numer REF lub skorzystać z wielu warunków jednocześnie np. producent, rodzaj elementu i nazwa handlowa endoprotezy. Szczególnie w przypadku wpisywania nazwy handlowej endoprotezy zalecane jest wprowadzanie w pole wyszukiwania jedynie fragmentu nazwy oraz znaku %. Wyszukiwanie ze znakiem % zostało opisane przy korzystaniu ze słownika Miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy (rozdział Świadczeniobiorca). Najszybszy sposób na znalezienie w słowniku właściwego elementu endoprotezy to skorzystanie z wyszukiwania po numerze REF. Po znalezieniu elementu endoprotezy w słowniku należy kliknąć myszą na jego nazwę lub kod i wówczas automatycznie wypełnią się w Elemencie wszczepu pola: Numer REF, Nazwa elementu, Nazwa handlowa endoprotezy, Producent, Rodzaj elementu i Sposób osadzenia. Niekiedy będzie istniała konieczność wskazania z rozwijalnych list Rodzaju elementu i Sposobu osadzenia.

 

W przypadku gdy wyszukanie określonego elementu endoprotezy w słowniku zakończyło się niepowodzeniem i upewnieniu się, że dany element nie występuje w słowniku (sprawdzenie po numerze REF, jak również po producencie, nazwie handlowej endoprotezy i nazwie elementu), należy ze słownika wybrać tzw. pozycję techniczną (pozycja o najwyższym kodzie) i wpisać wszystkie informacje o elemencie wszczepu, tj. Numer REF, Nazwę elementu, Nazwę handlową endoprotezy, Producenta, Rodzaj elementu, Sposób osadzenia.