Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Dane weryfikacji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Dane weryfikacji są wyświetlane dane odnośnie weryfikacji ankiety:

Status weryfikacji;

Data weryfikacji automatycznej;

Data weryfikacji merytorycznej;

Opis weryfikacji merytorycznej;

 

cbes_clip0083